Välkommen till
specialistutbildningen för psykologer

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

Läs mer om specialistbehörighet för psykologer

Upplever sig
specialistpsykologen
kompetent?

En systematisk kartläggning av
psykologers arbetssituation.
Läs mer här

Anordna specialistkurser

Kriterier och formella krav för
ackrediterade specialistkurser, samt
tillvägagångssätt för 
ackrediteringsansökan.

Läs mer

Kontakt angående specialistfrågor


Vanliga frågor FaQ

Telefontid torsdagar
13.30 - 15.00

08-567 06 400

Maila gärna ditt ärende till: specialist@
psykologforbundet.se