Flyttad telefontid

v 49 är telefontiden flyttad till
fredag 13.30-15.00

Välkommen att ringa
eller maila ditt ärende till


Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

Läs mer om specialistbehörighet för psykologer

 

 

Du vet väl att ansökan till specialistutbildningen är öppen året om?

Kommande specialistkurser
jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
jan
25

25 januari

Parterapi – Integrative Behavior Couple Therapy (IBCT)

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
jan
29

29 januari

Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi, IPT Nivå B med teoretisk fördjupning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi