Nya regler gällande ekvivalering

Från 2015-12-31 gäller nytt beslut för
ekvivalering av kurser som genomförts innan
antagning till specialistutbildningen


Läs mer här

Välkommen till
specialistutbildningen för psykologer

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

Specialistutbildningen 2016

Inför 2016 sker några förändringar av bemanningen kring specialistutbildningen. T f rektor är Håkan Nyman, ordförande i specialistrådet sedan många år. Utöver de ordinarie resurserna kommer förbundets förste vice ordförande Kerstin Twedmark att förstärka arbetet och central studierektor Maria Lindhe kommer att gå upp på heltid. Förstärkningen sker för att komma tillrätta med den volym av specialistarbeten som för närvarande väntar på att bli granskade.

Vi arbetar för närvarande med en översyn av organisationen av utbildningen för att se hur den ska vara uppbyggd på längre sikt.    

Vad innebär det här för mig som ST-psykolog?

Förhoppningsvis en förkortad handläggningstid av ditt ärende. I övrigt löper arbetet på som vanligt.

Hur får jag kontakt med rätt person om jag har en fråga?

Mejla specialist@psykologforbundet.se så ser vi till att ditt ärende hamnar rätt.    

Om specialistutbildningen

Psykologförbundet driver sedan 1992 en reglerad treårig specialistutbildning för psykologer. 
Specialistbehörighet ges i dag inom tre områden:
Klinisk psykologi, Pedagogisk psykologi och Arbets- och organisationspsykologi.
Läs mer om specialistbehörighet för psykologer

Vill påbörja Specialistutbildningen

Här finner du information om
ansökan, utbildningens
uppbyggnad och
de olika utbildningsmomenten

Läs mer.. 

Går Specialistutbildningen

Här finner du information om
utbildningsmomentens kriterier,
formella krav och praktisk information
om hur du registrerar dina meriter 

Läs mer.. 

Anordnar specialistkurser

Kriterier och formella krav för
ackrediterade specialistkurser, samt
tillvägagångssätt för 
ackrediteringsansökan.

Läs mer..

Nyheter inom specialistordningen

Kontakt angående
specialistfrågor


Vanliga frågor FaQ

Telefontid:
Torsdagar 13.30-15.00

08 567 06 400

Maila gärna ditt ärende

till:
specialist
@psykologforbundet.se

Specialistarbeten publiceras för närvarande inte på denna sida

Vi har fått direktiv från ledningen om att ta bort tidigare specialistarbeten från hemsidan. Detta för att vi just nu ser över frågan om etikprövning i samband med författandet av specialistarbeten. Vi har fått synpunkter kring att detta borde vara ett obligatoriskt krav, och att arbeten som ej etikprövats ej bör ligga på en publik hemsida såsom denna.

Vi utreder just nu frågan och hoppas så snart som möjligt kunna publicera eller tillgängliggöra specialistarbeten igen.

Ett urval av tidigare specialistarbeten med namn och abstrakt finns att läsa här.