BUP personal tvingas dölja vårdköer

P4 Stockholm granskar barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm i tre delar. P1 morgon har med anledning av granskningen intervjuat ordförande Anders Wahlberg om situationen.

Anders Wahlberg kommenterar uppgifterna i P1 morgon

Här finns länkar till granskningen:

Del 1
Del 2 

Del 3

Den glömda gruppen

Förbundsordförande Anders Wahlberg gästbloggar hos Samordnaren för psykisk hälsa, om vår tids tabu – olika förutsättningar och möjligheter för personer inom normalvariationen

Läs inlägget här

Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling

Fyra företrädare från Sveriges Psykologförbund och dess nationella föreningar och nätverk har tillsammans med andra psykologer, psykoanalytiker, läkare och verksamhetschefer fått en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet.

Artikeln beskriver att majoriteten som söker för psykisk ohälsa får fel behandling och effekterna av detta. I artikeln ställs bl.a. krav på att erbjudande om tillgång till psykologisk och psykosocial behandling lagstadgas och att en vårdgaranti införs för att träffa psykolog som första kontakt när man söker till vårdcentralen för psykisk ohälsa. Det är oerhört värdefullt när initiativ till debattartiklar som denna kommer utifrån och att flera yrkesgrupper står bakom säger Anders Wahlberg.

Läs debattartikeln här

BUP behöver nytänk och högre löner

Annika Westergård, ordförande för Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen, och Tove Gelin, ordförande för Göteborgs stads psykologförening och ledamot i förbundsstyrelsen, berättar om löner, avprofessionalisering, stort fokus på medicinska lösningar och att ta tid för behandlingsarbete och föräldrastöd saknas.

Läs mer här

Siri Helle vann Lilla Psykologpriset 2017

Psykologstuderande SIRI HELLE tog i helgen emot Lilla Psykologpriset vid PS17 i Linköping. Priset fick hon för att hon använder sin kompetens med bredd och självförtroende och gör sin kunskap tillgänglig för en bredare allmänhet.  Siri vill revolutionera psykologens roll i samhället.:

”Vi måste bygga samhället utifrån det vi vet skapar hälsa.”


Läs motiveringen här


Läs intervju med Siri i Psykologtidningen

fotograf:Susanna Molinder

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. Bland annat kommer garantinivån att höjas i det gamla tjänstepensionsavtalet PA-KL och pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer att förmedlas fyra gånger per år i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år.

Läs mer här

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt seminarium för att diskutera förutsättningar och utmaningar i dagens elevhälsa.  Hur kan skolkuratorer och skolpsykologer främja en jämlik psykisk hälsa för alla elever? Och hur ska elevhälsan ska kunna fånga upp de barn och unga som mår psykiskt dåligt? Många barn och unga mår i dag dåligt. För många av dem är elevhälsan den första – och ibland enda – vårdinstans som de har kontakt med. Så vilka möjligheter ges elevhälsan för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Och hur ser förutsättningarna ut för att fånga upp dem som mår dåligt?.

Martin Björklind, professionsansvarig, kommenterar:
”Seminariet var välbesökt. Bland åhörarna fanns förutom många skolpsykologer och skolkuratorer representant från barnombudsmannen, skolinspektionen, Sveriges elevkårer, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och SKL. Frågan om elevhälsans arbete med att främja den psykiska hälsan hos barn och ungdomar blev belyst ur många perspektiv av talarna samt av engagerade åhörare.”

Inbjudna föreläsare var Maria Malmgren, ordförande Sveriges skolkuratorers förening, Tuija Lehtinen, skolpsykolog, författare och lärarfortbildare, samt Kerstin Evelius, Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa. Dessutom talade de båda förbundsordförandena Heike Erkers och Anders Wahlberg.

Här kan du höra deras tankar och sammanfattningar efter seminariet.

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017


foto: Johan Paulin
 
Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarna. Vinnare blev leg. psykolog och författare Liria Ortiz som tog emot priset av Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Läs motiveringen här

Se intervju med Liria här

 

Stora Psykologpriset 2017

Kalendarium

Liten grupp, men stark och synlig är Psykologföreningen i Uppsala kommun

Utnyttja litenheten och se er som en stark grupp. Gör er synliga och sänd ut budskap på rätt frekvens, säger Marie- Louise Airikka, ordförande för psykologföreningen i Uppsala kommun och verksam vid Utbildningsförvaltningen.

Läs mer

Teknik effektiviserar arbetet och ökar delaktigheten i psykologföreningen i Kalmar

Charlotte Blomqvist”Sättet att hantera årsmötena har dubblerat antalet närvarande medlemmar”, berättar ordförande Charlotte Blomqvist.

Läs mer

Psykologförening ligger steget före och sätter agendan

”Att dra igång en psykolog- förening var inte alls så svårt som man kanske skulle tro, säger Joel Rutchman, ordförande i Luleå kommuns psykologförening.

Läs mer

Möjlighet att påverka, viktigt för psykologföreningen i Skåne

”Det tar ett tag att komma in i uppdraget men det är verkligen stimulerande och roligt”.
Så säger Anna Tidman, ordförande för förbundets sydligaste psykologförening.

Läs mer

Psykologtidningen nyheter

Psykologförbundet på Facebook

Medlemsrådgivning

Ring oss på:

08–567 064 00

Vi svarar:

9–12 mån, ons, tors, fre
13–16 tis 

Eller mejla:

medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se

2017

Psykologiguiden

Ett smart val