STP utfärdar
Europeiskt Certifikat
för arbetspsykologisk testning
 

STP:s process för att utfärda testanvändarcertifikat för arbetspsykologisk testning är godkänd för den europeiska marknaden. STP och EFPA (European Federation of Psychcological Associations) blivit ackrediterade för att genomföra certifieringar och utfärda intyg 

 


 

STP har avslutat sin testgranskningsverksamhet

Det Norske Veritas - DNV-GL är från april 2015 också ansvarig för granskningen i Sverige.
Anledningen till detta är att STP och DNV-GL ser stora fördelar att vi samarbetar kring psykologisk testgranskning i Norge och Sverige. 

Läs mer

Granskningen baseras  på EFPA version 4.2.6.
Det Norske Veritas - DNV-GL webbplats

DNV-GL - Sertifisering av arbeidspsykologiske tester m m

Certifieringar 2018

Certifieringsdatum                Sista anmälningsdag

16 mars                                            16 februari
4 juni                                                 4 maj
12 oktober                                        14 september
7 december                                       9 november

 

För kontakt eller frågor gällande STP

Eva Bergvall
Telefon: 070- 761 20 26
E-mailadress: eva.bergvall.p@gmail.com