Psykologföreningen i
Stockholms läns landsting

Psykologföreningen Stockholms läns landsting är Sveriges största fackliga förening för psykologer med ca 1000 medlemmar.

Föreningens syfte är att på olika sätt verka för förbundets mål. Under 2017 kommer föreningen att fokusera speciellt på psykologers löner samt specialisttjänster för psykologer i landstinget.

Vi bevakar och agerar även inom andra områden så som arbetsmiljö, professionsfrågor och arbetsrättsliga frågor.

Föreningen eftersträvar samarbete med andra psykolog- och yrkesföreningar, SACO-förbund, studeranderåd, universitet och högskolor inom regionen.

Det årliga föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Under 2017 hölls mötet i februari då nuvarande styrelse valdes av mötesdeltagarna.

Det löpande arbetet sköts av föreningens styrelse. Möjlighet finns för medlemmar att organisera sig i lokala fackklubbar knutna till enskilda förvaltningar eller arbetsplatser. Föreningens verksamhet finansieras av medel från förbundet centralt.

Om du har frågor, synpunkter eller vill ha regelbunden information om styrelsens verksamhet via e-post är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Styrelsemedlemmarna och deras kontaktuppgifter finner du på sidan ”Styrelse”.

Vid årsmötet 15/2 valdes den sittande styrelsen. Tyvärr var det ingen som kunde ta på sig rollen som valberedning varför vi till nästa årsmöte inte har någon/några som har till ansvar att föreslå lämpliga kandidater till styrelsens olika poster. Vill du vara med och göra en insats och vara en del i valberedningen? Hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna med intresseanmälan!

Är du intresserad av att ingå i arbetsgrupp kring LÖNER eller SPECIALISTTJÄNSTER? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna med intresseanmälan och kom gärna med förslag kring hur vi i styrelsen kan jobba med dessa frågor.

Kontakt

Ordförande, förhandlare
Liisa Holtay
Arbetsplats: Habilitering & Hälsa
E-post:
liisa.holtay@sll.se
08-123 404 84
070-967 64 72

Läs mer om

Flextid
Bisyssla
Pension