Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet PPP

- Vi vill verka för att överbrygga avstånden mellan olika skolbildningar av psykoterapi
- Vi tror att vi har något att lära av varandra och att det lönar sig att samarbeta
- Vi betonar psykologers gemensamma intressen

Vi vill underlätta för psykologer att arbeta med psykoterapi och psykologisk behandling i privat regi genom att:
- stödja och delta i Psykologförbundets arbete för att förbättra de ekonomiska villkoren för privatpraktiserande psykologer.
- arrangera utbildningar som är särskilt utformade för psykologer som arbetar, eller vill arbeta i privat regi.

SAVE THE DATES!

PPP arrangerar under våren seminarier om olika terapiformer.
Centralt i Stockholm
fredagar 15.00-16.30

9 februari
Marianne Lundmark  och Björn Elwin
berättar om ISTDP,
Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy

9 mars
Bo Blåvarg och Feliks Wallenrodhe
berättar om Existentiell Psykoterapi


4 maj
Björn Hedquist, medlem i Förbundstyrelsen,
berättar om KBT

Datum för höstterminen 2018
14 september
Om Gruppterapi

19 oktober
Om Schematerapi

30 november
Om Symboldrama

Mer information och anmälan
Louise.boman@telia.com

Kontakt

Ordförande
Louise Boman
louise.boman@telia.com
Tel 0706 95 10 95

Broschyr:
Privatpraktiserande Psykologer/psykoterapeuter PPP

Mentorsprogram

PPP,  Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet startar nu ett mentorprogram för privatpraktiserande psykologer.

  • Har du erfarenhet du vill dela med dig av?
  • Är du intresserad av att bli mentor till en yngre, mindre erfaren kollega?
  • Är du i behov av råd och stöd från en mer erfaren kollega?

 PPP samordnar.
Hör av dig till oss om du vill veta mer!
louise.boman@telia.com

Lyckad konferens i Vence


Louise Boman tillsammans med kursledarna Christer Sandahl och Patricia Tudor Sandahl.
Läs mer