Styrelsen


 

Stefan Blomberg
Ordförande i Sveriges förening för arbets- och organisationspsykologerLegitimerad psykolog/organisationspsykolog på Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping. Doktorand/forskare i organisationspsykologi inom forskargruppen för socialpsykologi vid Linköpings universitet. Författare till boken Mobbning på jobbet - uttryck och åtgärder” utgiven av Studentlitteratur, 2016 

Line Uski Torpe, sekreterare

Leg. psykolog som arbetat som skolpsykolog och organisationskonsult sedan 2005.Arbetar numera i Åre kommun som tf. chef för barn- och elevhälsan, en centralt organiserad kommunal stödverksamhet för skolornas elevhälsa.

Amanda Johansson, kassör

Legitimerad psykolog och arbetar som konsult på cut-e, ett företag som utvecklar och tillhandahåller arbetspsykologiska tester. Arbetar där främst med utveckling samt implementering av rekryteringsprocesser så väl som relaterade konsulttjänster, som personbedömningar och personalutveckling. Är utbildningsansvarig för nya användare och håller i föreläsningar inom ämnet. 
Har ett brett intresse av psykologifältet och har tidigare varierat kliniskt arbete med ett arbetspsykologiskt engagemang. 

Carl Åborg

Leg.psykolog sedan 1978, specialist i Arbetslivets psykologi, fil.dr. och docent i psykologi. Arbetar som universitetslektor på Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Har tidigare arbetat drygt 20 år som företagshälsovårdspsykolog, främst på Previa. Har varit fackligt aktiv sedan studietiden och medlem i styrelser på olika nivåer; kretsar, yrkesföreningar och förbundsstyrelsen. Medlem i förbundets specialistråd.

Karin Karlström
Leg. psykolog, arbetar som utredare med chef- och ledarskapsfrågor på Saco. Arbetet är inriktat på tre fokusområden: lön(chefens egen lön samt rollen som lönesättande chef), organisatoriska förutsättningar för chefskap och lika karriärmöjligheter för män och kvinnor. Har tidigare arbetat som utredare med arbetsmiljöfrågor och har även en bakgrund som psykolog och organisationskonsult inom företagshälsovård.

Lina Södergren Leg. Psykolog
Arbetar på Psykologpartners, ett företag som erbjuder KBT-tjänster till organisationer, grupper och individer. Arbetsuppgifterna innefattar främst utbildning, handledning samt kliniskt individarbete. Har tidigare erfarenhet av arbete på central elevhälsa samt akutpsykiatri. Har ett extra intresse för gruppsykologi och har utfört konsultuppdrag inom ämnet. Är en av grundarna till studentföreningen Psykologisation. Föreningens syfte är att sprida kunskap om arbets- och organisationspsykologi. 

Gabriella Grusell

Leg. psykolog, arbetar på Knowit Transformation Management med inriktning på förändringsarbete, organisationskultur och digitalisering. Har tidigare arbetat som som anställd och i egen verksamhet inom företagshälsovårdens område samt dessförinnan som konsult inom krishantering och operativa risker. 

Maria Karnell 

Leg. Psykolog och specialist i arbetslivets psykologi.  Arbetar som HR-strateg på Kulturhuset Stadsteatern samt som universitetsadjunkt på institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.  Arbetar framförallt med grupp och organisationsutveckling samt med arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor. Har tidigare arbetat på managementbolag samt inom företagshälsovården.

Kontakt

Maila oss: 
aopsykologerna@
psykologforbundet.se

Ordförande
Stefan Blomberg
E-post:
stefan.blomberg@
regionostergotland.se
  
0766-330665

Kassör
Amanda Johansson
E-post:
ellenamandajohansson@
gmail.com


Arbetslivets psykologer
Ladda hem broschyr här