Arbets- och Organisationspsykologer

• Är du psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi?
• Är du psykolog och företagare?
• Är du psykolog och intresserad av organisationspsykologi?

Nu har den nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer fått en ny styrelse.
Patrik Nyström lämnar oss efter fem år och vi vill tacka Patrik för hans stora bidrag till föreningens arbete båda i rollen som ordförande under fyra år och sedan som ordinarie styrelseledamot.

Gabriella Grusell blir ny styrelseledamot i föreningen. Gabriella driver eget företag inom KBT och organisationspsykologi och vi ser fram emot att få in Gabriellas kompetens i styrelsearbetet. Du kan läsa mer om Gabriella och de andra styrelseledamöterna på medlemsidorna och där kan du också ta del av protokollet från årsmötet.

Föreningen är en sammanslagning av Yrkesföreningarna för Arbetslivets Psykologi och PsykologKonsulterna.

Vill du bli medlem, vara med och påverka innehållet i verksamheten eller bara hålla dig informerad? Vi kommer att anordna spännande seminarier, föredrag och annat du som medlem kan vara intresserad av.

Till oss kan du även vända dig med idéer och tankar som rör detta yrkesområde. Det tar vi tacksamt emot. Har du frågor eller behöver hjälp med något så bidrar vi gärna som diskussionspartner i den mån vi kan.
Läs också mer i Psykologtidningen 4/12