Medlemsärenden

Psykologförbundet är en medlemsorganisation så när det gäller enskilda individer ska man inledningsvis kontrollera att personen ifråga är medlem i förbundet. Tveka aldrig att kontakta förbundet centralt om du undrar något.

När det gäller ingripande åtgärder mot våra medlemmar, såsom uppsägningar, bör förbundet kontaktas omgående. 

Förbered dig:

Inför

 

1, Utred omständigheterna

- Fakta – vad har hänt? Hämta in information från flera relevanta källor

2, Rättslig utredning

- Juridik – vad gäller? Vid behov kontakta kansliet för att diskutera frågan.

3, Identifiera motiv/syfte/intressen

- Såväl egna som arbetsgivarens – varför vill man detta? Vad vill vi?

4, Oklarheter

- Skapa referenspunkter och var realistisk – vilka frågor måste ställas?

5, Förhandlingsmål

- 1:a mål, 2:a mål och 3:e mål – vad är viktigt? Kan vi ha något delmål?

Under

 

1, Relationen

- Skapa förtroende, stark, vad är

2, Lyssna

-  före man talar (och tala effektivt), dyker det upp något nytt intressant?

3, Stressa inte

- Dra dig tillbaka och tänk om behov finns

4, Jämför alternativ

- Våga vara kreativ, vad är en bra lösning för samtliga?

5, Bekräfta åtaganden före man går vidare

- Överenskommelser bör vara skriftliga.

Efter

1, Vad har jag lärt mig?

- Framkom det något nytt? Dela med dig av kunskapen till andra f

2, Borde jag ha gjort något annorlunda?

- Var det något moment som inte fungerade? Diskutera gärna med andra förtroendevalda.

3, Vad gjorde jag bra?

- Fånga upp de positiva erfarenheter du gjort av ärendet.

4, Hur vill jag bli bättre?

- Finns det något moment jag kunde gjort bättre, utveckla din arbetsinstruktion.

5, Vad har jag lärt mig om mig själv?

- Att arbeta fackligt är utvecklande för en själv. Glöm inte det!

Övrigt

Informationsövertag är bästa försvar. Samarbete är viktigt, såväl inom föreningen som med andra fackliga organisationer. Om ”angripen”; lyssna, omformulera, fokusera på processen.

Försök vara precis och möjlighetsfokuserad. Kom ihåg att behålla viss distans till problematiken, utan att bli känslomässigt avkopplad. Skapa ömsesidiga värden. Var positiv och använd humor om det går.

Checklista avtalsförsäkringar

Tänk på att det kan finnas kollektivavtalade försäkringar som hjälper medlemmen i olika situationer.

  • När medlemmen har drabbats av en arbetsskada
  • När medlemmen avlidigt
  • När medlemmen är i behov av rehabilitering
  • När medlemmen har varit sjukskriven en längre tid

Läs mer (gäller kommunala sektorn)