Förtroendevald

Nedan finns viktig information och verktyg som underlättar arbetet för dig som  förtroendevald. Du behöver logga in för att ta del av informationen.

Handbok för privatanställda

Facklig handbok för förtroendevalda inom privat sektor har uppdaterats.

Handboken innehåller bland annat Sacoförbundens roll, den svenska modellen, en överblick av uppdrag och verktyg samt vägledning i hur man kan agera som förtroendevald.

Till handboken

Specialiststrategi som förtroendevald

Läs foldern här