Förtroendevald

Här finns viktig information och verktyg som underlättar arbetet för dig som  förtroendevald. Du behöver logga in för att ta del av informationen.

Anmäl dig till facklig fortsättningskurs!

Den 25–27 april 2018 håller Sveriges Psykologförbund en facklig fortsättningskurs som riktar sig till dig som har arbetat ett par år som fackligt förtroendevald.

Under kursen kommer vi att fokusera på svåra situationer och ärenden som rör våra medlemmar, däribland trakasserier på arbetsplatsen. Syftet är att genom teori och praktiska övningar ge dig verktyg att klara av svåra fackliga frågeställningar och ärenden.

Kursen sker på Körunda konferens https://korunda.se/ och det är ett begränsat antal platser.

Din intresseanmälan skickas till leif.pilevang@psykologforbundet.se

Varmt välkommen!

Specialiststrategi som förtroendevald

Läs foldern här

Handbok för privatanställda

Facklig handbok för förtroendevalda inom privat sektor har uppdaterats.

Handboken innehåller bland annat Sacoförbundens roll, den svenska modellen, en överblick av uppdrag och verktyg samt vägledning i hur man kan agera som förtroendevald.

Till handboken