2017-11-13

Sveriges Psykologförbund ny medlem i Folk och Försvar

Folk och Försvar arbetar med frågor som rör säkerhet och fred. Frihet och demokrati finns på dagordningen. Det här är frågor som i stor utsträckning handlar om psykologi och som berör psykologer och som är viktiga för oss både som profession och som fackförbund”, kommenterar förbundsordförande Anders Wahlberg.  ”Vi tror att vi har mycket att tillföra och även mycket att lära, samtidigt som det är en viktig mötesplats för att föra fram psykologin och psykologerna.”

Folk och Försvar är en medlemsorganisation med 88 organisationer, inklusive Sveriges  Psykologförbund, som vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Folk och Försvar bildades 1940.
Se mer här

Nyheter

Regeringens psykiatrisamordnare vill se över möjligheterna att införa psykologiskt ledningsansvar

2018-01-12

I december 2016 fick nationella samordnaren inom området psykisk hälsa uppdraget att göra en...

Stor satsning på ny sajt om psykisk ohälsa hos unga

2018-01-11

Sveriges Psykologförbund har tillsammans med Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och...

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

2017-12-19

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrel...

Nytt klagomålssystem i vården

2017-12-19

Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser om hälso- och sjukvårdens klagomålssystem ikraft.

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

2017-12-13

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression o...