2017-12-19

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrelsen ut med en debattartikel med budskapet att vården måste bli bättre på att tillhandahålla klinisk personal som har

kompetens att utreda psykisk ohälsa och ge psykologisk behandling.  Företrädare för Sveriges kliniska psykologers förening replikerar att många undanhålls psykologisk behandling och framför egna förslag på ytterligare åtgärder utöver riktlinjerna.

Nyheter

Psykologuppropet överlämnade kravlista till jämställdhetsministern

2018-03-08

Den 8 mars uppmärksammades internationella kvinnodagen över hela världen. Detta i en tid då frågo...

Vård till papperslösa

2018-02-14

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den...

Replik på Anders W Jonssons debattartikel gällande medicinsk bedömning inom primärvården

2018-02-08

Tillsammans med Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet har vi idag en replik...

Akademikeralliansen kommenterar "Välkommet besked av SKL och Pacta"

2018-01-26

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen välkomnar dagens besked från SKL...

SKL kompenserar sänkt tjänstepension

2018-01-26

SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått de...