2017-12-19

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrelsen ut med en debattartikel med budskapet att vården måste bli bättre på att tillhandahålla klinisk personal som har

kompetens att utreda psykisk ohälsa och ge psykologisk behandling.  Företrädare för Sveriges kliniska psykologers förening replikerar att många undanhålls psykologisk behandling och framför egna förslag på ytterligare åtgärder utöver riktlinjerna.

Nyheter

Regeringens psykiatrisamordnare vill se över möjligheterna att införa psykologiskt ledningsansvar

2018-01-12

I december 2016 fick nationella samordnaren inom området psykisk hälsa uppdraget att göra en...

Stor satsning på ny sajt om psykisk ohälsa hos unga

2018-01-11

Sveriges Psykologförbund har tillsammans med Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och...

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

2017-12-19

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrel...

Nytt klagomålssystem i vården

2017-12-19

Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser om hälso- och sjukvårdens klagomålssystem ikraft.

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

2017-12-13

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression o...