2018-02-14

Vård till papperslösa

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den lagstiftning som sedan 2013 innebär att papperslösa har en utökad rätt till vård, så kallad ’vård som inte kan anstå’.

Psykologförbundet står tillsammans med många andra organisationer som organiserar vårdpersonal bakom ställningstagandet om vård på lika villkor.  Att neka personer med psykisk ohälsa vård strider mot ett flertal deklarationer om mänskliga rättigheter, liksom mot Sveriges Psykologförbunds etiska principer, och det riskerar även att förvärra och permanenta psykisk ohälsa hos de drabbade. Psykologförbundet får allt oftare berättelser från medlemmar som beskriver hur drabbande det är att som psykolog direkt eller indirekt genom huvudmannens riktlinjer neka papperslösa med psykisk ohälsa psykologisk behandling, och att detta bidrar till en hög grad av etisk stress hos psykologerna.

Att som moderaterna hänvisa till att det ger dubbla signaler att ge vård till personer som vistas i landet utan tillstånd är svårt att förstå, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. Konsekvenserna av förslaget blir istället att gruppen papperslösa, som redan är en utsatt grupp med dokumenterat hög psykisk ohälsa, utsätts för ytterligare lidande. Vårdens uppgift är att hjälpa människor med deras ohälsa/sjukdom. Det är inte och ska inte vara att inom ramen för sin yrkesutövning behandla människor olika utifrån migrationspolitik.

Nyheter

Vård till papperslösa

2018-02-14

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den...

Replik på Anders W Jonssons debattartikel gällande medicinsk bedömning inom primärvården

2018-02-08

Tillsammans med Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet har vi idag en replik...

Akademikeralliansen kommenterar "Välkommet besked av SKL och Pacta"

2018-01-26

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen välkomnar dagens besked från SKL...

SKL kompenserar sänkt tjänstepension

2018-01-26

SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått de...

28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner

2018-01-26

Samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn står bakom den förhandlingsframställan som id...