2017-12-13

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Sveriges Psykologförbund ser särskilt positivt på att Socialstyrelsen lyfter fram att tillgängligheten till psykologisk behandling måste öka i stor omfattning, vikten av tidiga insatser för att främja barns och ungas psykiska hälsa, samt att kompetensen inom psykologisk bedömning och behandling måste stärkas i första linjens vård.

Nyheter

Psykologuppropet överlämnade kravlista till jämställdhetsministern

2018-03-08

Den 8 mars uppmärksammades internationella kvinnodagen över hela världen. Detta i en tid då frågo...

Vård till papperslösa

2018-02-14

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den...

Replik på Anders W Jonssons debattartikel gällande medicinsk bedömning inom primärvården

2018-02-08

Tillsammans med Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet har vi idag en replik...

Akademikeralliansen kommenterar "Välkommet besked av SKL och Pacta"

2018-01-26

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen välkomnar dagens besked från SKL...

SKL kompenserar sänkt tjänstepension

2018-01-26

SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått de...