2017-11-22

#inteförhandlingsbart

Ett gemensamt upprop, "#inteförhandlingsbart” har samlat 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen och kräver ett stopp på sexismen i fackrörelsen. I uppropet finns samlat vittnesmål om våldtäkter, grova övergrepp och sexuella trakasserier. Gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda i de egna förbunden. Så här kommenterar Elinor Schad 2:e vice ordförande i Psykologförbundet, varför hon har valt att underteckna uppropet.

"För mig var det självklart att skriva under detta upprop. Även om jag själv aldrig upplevt sexuella trakasserier i egenskap av facklig representant, har jag sett och hört tillräckligt. Det är så klart viktigt för mig att visa min solidaritet med dem som vågar berätta. De flesta kvinnor i Sverige idag känner brister i jämlikhet på arbetsplatsen, undersökningar visar däremot att män till största delen tror att Sverige är mer jämlikt än vad det är. Lika villkor för män och kvinnor, från dagis till VD-posten är långt borta och hela denna metoo-rörelse är ett tydligt tecken på detta."

Förbundsordförande Anders Wahlberg är väldigt nöjd att det även från fackligt håll höjs röster kring #metoo,”Ingenstans kan någon slå sig för bröstet och säga inte här men där. En osund kultur kan dyka upp var som helst och hos fackliga organisationer som ska skydda våra medarbetare från trakasserier, får det negativa effekter på många sätt.  

Facket måste arbeta för sunda arbetsplatskulturer, med ett modigt ledarskap, där trakasserier inte får förekomma. Vi måste gå före och även våga ifrågasätta sexistiska skämt eller skämt på andras bekostnad. Sådant är ofta en grogrund för en acceptans av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.”

Här är uppropet

Nyheter

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

2017-12-13

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression o...

Vi gratulerar Ulrika Edwinson, förbundsdirektör för Sveriges Psykologförbund som har valts in som ledamot i Sacos styrelse

2017-11-24

"Det ska bli mycket spännande att få vara med i arbetet med att stärka SACOs och akademikers...

#inteförhandlingsbart

2017-11-22

Ett gemensamt upprop, "#inteförhandlingsbart” har samlat 1501 kvinnor från hela fackföreningsröre...

Vem ska jag kontakta om jag utsätts för sexuella trakasserier på min arbetsplats?

2017-11-16

Det du bör göra vid sexuella trakasserier är att påtala för den som trakasserar att beteendet är...

Sveriges Psykologförbund ny medlem i Folk och Försvar

2017-11-13

Folk och Försvar arbetar med frågor som rör säkerhet och fred. Frihet och demokrati finns på...