Vanliga frågor

Här finns svar på vanliga frågor angående specialistutbildningen. Det finns också länkar till sidor med mer utförlig information, och till dokument och formulär.

Vad ingår i specialistutbildningen?

Utbildningen består av

Vad krävs för att ska kunna antas till specialistutbildningen?

(Gäller fr o m 1 april 2015) Man ska vara legitimerad psykolog och ha ett pågående arbete som psykolog inom den specialitet man söker till.

Finns det ett begränsat antal platser på utbildningen?

Nej, det är en löpande antagning. Du blir antagen efter att din kompletta ansökan har registrerats.
Handläggningstiden är en till två veckor innan du får din antagningsbekräftelse.

Vad kostar utbildningen?

From 1 april 2015 kan legitimerad psykolog som inte är medlem i Sveriges Psykologförbund, antas till Psykologförbundets specialistutbildning. Avgiften för en utbildningsplats är, för icke medlem, 4.000 kr (exkl. moms) vid antagning till utbildningen och 12.000 kr (exkl. moms) i samband med den avslutande behörighetsprövningen. Den totala kostnaden, 16.000 kr (exkl. moms) motsvarar en uppskattad kostnad för den direkta administrationen av en individuell utbildningsplats.

I samband med denna nyordning justeras, from den 1 april 2015, även avgiften för en utbildningsplats för medlem i Psykologförbund, som väljer att påbörja specialistutbildningen. Den nya avgiften för medlem är, från den 1 april 2015, 1.000 kr i samband med antagning och 3.000 kr i samband med behörighetsutfärdande, dvs totalt 4.000 kr. (avgiften för medlemmar i Psykologförbundet är momsbefriad).
Den lägre utbildningsavgiften för medlemmar beror på att medlem i Psykologförbundet också genom sin medlemsavgift är med och betalar för specialistutbildningen.

Tillkommande kostnader

Kostnader för specialistkollegium och introduktionskurs, se IHPU
Kostnader för valfria specialistkurser kurser beror på vart de görs, eventuella avgifter och kurslitteratur mm.
Övriga kostnader som tillkommer är t ex resor, övernattningar och frånvaro från arbete.
Totalkostnaden beror alltså till stor del på hur man lägger upp utbildningen.

Hur anmäler jag mig till introduktionskurs och specialistkollegium

Kontakta  IHPU för att anmäla dig.
Anmäl dig av planeringsskäl så fort du blivit antagen till specialistutbildningen.

Behöver man ha en handledare när man skriver specialistarbetet?

Nej, det finns inte något krav på att man ska ha en handledare. Det är kvaliteten på specialistarbetet som avgör.

Kan specialistkansliet ge mig handledning i mitt specialistarbete?

Specialistkansliet har inte möjlighet att ge handledning under uppsatsarbetet. Du ansvarar själv för att söka upp en eventuell handledare.

Vad innebär tioårsregeln?

Tioårsregeln innebär att inga meriter (bortsett från introduktionskurs och specialistkollegium) får vara äldre än tio år gamla. Det vill säga alla ST-psykologens specialistkurser, det skriftliga specialistarbetet samt den inriktningsspecifika tjänstgöringen behöver ha genomförts inom en tioårsperiod. Specialistkansliet räknar i kalenderår, d.v.s. om t.ex. en kurs genomförts någon gång under 2016 är denna giltig t.o.m. 2026-12-31.