Om Specialistutbildningen

Psykologförbundet driver sedan 1992 en reglerad specialistutbildning för psykologer.

Målet är att specialistordningen för psykologer

 • tillvaratas och erkänns inom skilda verksamheter
 • är offentligt erkänd och finansierad
 • är den självklara vägen för en majoritet av de legitimerade psykologerna
 • leder till en inrättad specialisttjänst
 • innebär att psykologers reella kompetens formaliseras och tillvaratas

Inrättandet av specialisttjänster för psykologer innebär

 • Tillgång till fördjupad psykologisk kompetens inom verksamheten
 • Effektivare arbetsmetoder då psykologisk kompetens används
 • En kvalitetssäkring av verksamheten
 • Ökad möjlighet att bedriva evidensbaserad praktik
 • Ökad möjlighet att förankra verksamhetens arbete i psykologisk forskning
 • En jämnare och mera högkvalitativ verksamhet
 • Ett sätt att rekrytera och behålla skickliga psykologer

Behovet av en statligt erkänd klinisk specialistutbildning för psykologer

 • Ytterst handlar det om att säkerställa patientsäkerheten
 • Det skulle möta hälso- och sjukvårdens behov av kvalificerad psykologisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling
 • Det skulle innebära en transparent kvalitetssäkring av utbildningen
 • Med reglering följer direktiv, och utbildningssatsningen skulle ge en tydligare avkastning för de verksamheter där specialisterna arbetar

Kontakt angående specialistfrågor


Vanliga frågor FaQ

Telefontid torsdagar
13.30 - 15.00

08-567 06 400

Maila gärna ditt ärende till: specialist@
psykologforbundet.se