Utbildningsansökan

För att vara behörig att ansöka till specialistutbildingen krävs att du:

  • Är legitimerad Psykolog
  • Arbetar verksamt inom den specialitet du ansöker till

Ansökan ska innehålla följande:

Ansökningsblankett:

När du ansöker till Specialistutbildningen fyller du i ansökningsblanketten där du anger specialitet, kontakt- och faktureringsuppgifter.

Tjänstgöringsintyg

I ansökan ska ett aktuellt tjänstgöringsintyg bifogas - använd någon av mallarna. I intyget
definierar du tillsammans med din arbetsgivare hur ditt arbete ser ut. Egenföretagare behöver
styrka arbetsinnehåll med intyg från uppdragsgivare eller annan relevant part,
bokföringsredovisning eller motsvarande underlag.

Kopia på Psykologlegitimation

(om du inte är medlem i Psykologförbundet)
En vidimerad kopia på din psykologlegitimation (utfärdad av Socialstyrelsen), ska bifogas i ansökan.

När du fyllt i ansökan skickar du den tillsammans med tjänstgöringsintyg (och ev. kopian av psykologlegitimationen) till:

Sveriges Psykologförbund
Specialistkansliet
Box 3287
103 65 Stockholm

När din ansökan är handlagd får du en antagningsbekräftelse på den mailadress du angett i ansökan. Därefter kommer en faktura på granskningsavgiften till den fakturaadress du angivit i ansökningsblanketten.

Kostnad

Avgiften för en utbildningsplats är, för icke medlem i Psykologförbundet,
4.000 kr (exl moms) vid antagning till utbildningen och 12.000 kr (exl moms) i samband med den avslutande behörighetsprövningen.
Den totala kostnaden, 16.000 kr (exl moms) motsvarar en uppskattad kostnad för den direkta administrationen av en individuell utbildningsplats.

Avgiften för medlem i Psykologförbundet är, från den 1 april 2015, 1.000 kr i samband med antagning och 3.000 kr i samband med behörighetsutfärdande, dvs totalt 4.000 kr. (avgiften för medlemmar i Psykologförbundet är momsbefriad).
Den lägre utbildningsavgiften för medlemmar beror på att medlem i Psykologförbundet också genom sin medlemsavgift är med och betalar för specialistutbildningen.

Tillkommande kostnader
Kostnader för specialistkollegium och introduktionskurs, se IHPU
Kostnader för valfria specialistkurser kurser beror på var de görs, eventuella avgifter och kurslitteratur mm.
Övriga kostnader som tillkommer är t ex resor, övernattningar och frånvaro från arbete.
Totalkostnaden beror alltså till stor del på hur man lägger upp utbildningen.

För att fylla i blanketter på datorn
Dubbelklicka på en länk ovan - fyll i - skriv ut.
Fungerar det inte så gör så här:
För muspekaren över länk till dokument ovan - Högerklicka och välj: "Spara länk som" och spara ner det på din dator. Öppna det (dubbelklicka på dokumentet) i Adobe Reader - fyll i - och skriv sedan ut det på din skrivare.

Observera att kopia på genomgången Introduktionskurs och Specialistkollegium hos IHPU också måste skickas in (registrering av dessa sker alltså ej automatiskt).