Systemisk Prestationsledning - Avancerad kurs

26 april

Plats: Plats: Stockholm. Kursanordnare: Operantor AB

Syfte och innehåll
I den här kursen fördjupar vi analysen och tar oss an mer komplexa prestationsutmaningar. Fokus ligger på de serier av aktiviteter i vår organisation som skapar värde för kunder och brukare - processer.
Kursen är avsedd för dig som är legitimerad psykolog och som vill åstadkomma värdefulla bidrag till organisationer, som intern eller extern konsult. Den bygger på systemisk prestationsledning, som behandlas i grundkursen “Psykologen som förändringsledare”.
Du kan läsa den här kursen fristående. Har du ingen tidigare erfarenhet av organisationsutveckling kan kanske tempot upplevas som högt. Grunderna repeteras och det är nya färdigheter som visuell organisationskartläggning, processdesign och processledning, vi lägger tonvikten på.
Du kommer kartlägga organisationen, desss värdeskapande system och processer för att inte tappa sammanhang och samtidigt fördjupa analysen ner till individnivå. Med systemisk prestationsledning tillför du, i samarbete med andra, ett mätbart värde till organisationen som en fungerande enhet.
I den här kursen är det din egna prestation som står i fokus. Du får praktiskt lära dig hur man skapar effektiva arbetsprocesser genom att visualisera, utforma och utveckla processer för prestationer i organisationer. Passa på att ta med dig en befintlig process från din arbetsplats att arbeta med under kursen. Utveckla den så har du sparat in kostnader åt din organisation som väl täcker in kursavgiften. Bra argument till arbetsgivaren för att delta i kursen!

Läs mer här.

maj
02

02 maj

EVIDENSBASERAT URVAL (EBU™) + TESTCERTIFIERING

Stockholm
maj
05

05 maj

Ego State Terapi, avancerad nivå. ESTI-certifierad.

Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos Västra
maj
08

08 maj

Specialistkurs i relationell psykoterapi

Göteborg, Kursanordnare: Laenk utbildning och psykoterapi i samarbete med LPI, Linnéstadens Psykoterapi Institut
maj
24

24 maj

Beteendemedicinsk beteendeanalys och behandling

Plats: Malmö. Kursanordnare: KBT-Psykologerna
jun
11

11 juni

Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A)