Specialistkurs i OBM

14 mars

Plats: Stockholm

Kursernas syfte är att lära deltagarna OBM, Organizational
Behavior Management, den gren av psykologin som omfattar
beteendeanalys i arbetspsykologiska tillämpningar.
OBM är en egen forskningsgren inom psykologin med över
60 års fortlöpande forskning som stöd samt en specialiserad
vetenskaplig journal, Journal of Organizational Behavior
Management.
Målet är att deltagarna ska kunna använda ett beteendeanalytiskt
arbetssätt i praktiska organisationspsykologiska
situationer.
Kursen passar för ledare och interna eller externa konsulter
inom organisations- eller ledarskapsområdet.
Efter alla tre kurser blir du certifierad OBM konsult.
OBM sprider sig snabbt och flera myndigheter och företag
har valt att ha OBM som en grund eller en del av sina
ledarskapsutbildningar. Allt fler kräver OBM kompetens i
samband med offentliga upphandlingar inom ledarskap

mar
19

19 mars

Prolonged exposure vid PTSD

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
21

21 mars

Unified Protocol för Barn och Ungdomar

Stockholm
mar
21

21 mars

Unified Protocol

Stockholm
mar
21

21 mars

Ledarskap för psykologer

Stockholm
mar
21

21 mars

Neurovetenskaper

Plats: Lund,  Kursanordnare: JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)