Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi, IPT Nivå B med teoretisk fördjupning

29 januari

Plats: Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi

Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A – utbildning eller motsvarade i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med metoden. Du får handledning i grupp på dina IPT-ärenden av ackrediterad IPT-handledare. Gruppen träffas en gång i månaden och kan ersätta eller komplettera din vanliga handledning. Förutom handledningen får du också en teoretisk fördjupning vid varje utbildningstillfälle. Teoretiska fördjupningsteman som gås igenom under utbildningen är anknytningsmönster och känsloreglering, svåra patienfall, anpassad IPT för ungdomar, bulimi, PTSD och IPT-Gruppbehandling. Med denna fördjupning kommer du att kunna tillämpa IPT kliniskt och samtidigt få fortsatt teoretisk fördjupning i metoden. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Läs mer här.

apr
06

06 april

Hypnos och imaginativa metoder

Göteborg
apr
09

09 april

Avancerad klinisk färdighetsträning

Uppsala. Kursanordnare: KBT-Psykologerna
apr
11

11 april

Personlighet och personlighetsstörningar

Stockholm. Kursgivare: WiseMind AB
apr
12

12 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
apr
14

14 april

Miljööverkänslighet. Psykologisk bedömning och behandling, 7.5 poäng.

Uppsala. Kursanordnare: Roma Runeson Broberg