Compassionfokuserad terapi och dess kliniska tillämpning

12 oktober

Plats: Helsingborg. Kursanordnare: Psykiatripartners

Specialistutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng inom området klinisk psykologi. 
Välkommen till specialistutbildning för psykologer i Compassionfokuserad terapi (CFT). Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och som önskar få kunskaper i psykologisk behandling utifrån Paul Gilberts CFT för att kunna integrera modellen i klinisk verksamhet.

Läs mer här.
Sista anmälningsdag är den 12 september 2017.

sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07