Compassionfokuserad terapi och dess kliniska tillämpning

12 oktober

Plats: Helsingborg. Kursanordnare: Psykiatripartners

Specialistutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng inom området klinisk psykologi. 
Välkommen till specialistutbildning för psykologer i Compassionfokuserad terapi (CFT). Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och som önskar få kunskaper i psykologisk behandling utifrån Paul Gilberts CFT för att kunna integrera modellen i klinisk verksamhet.

Läs mer här.
Sista anmälningsdag är den 12 september 2017.

feb
26

26 februari

Psykologen som ledare

Göteborg
feb
28

28 februari

Hälsopsykologi

Stockholm, Kursanordnare WiseMind AB
mar
01

01 mars

1 Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Kursen är webbaserad
mar
01

01 mars

Psykologen som handledare. - Hantera svåra handledningssituationer med MI och ACT

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
05

05 mars

MCT Master-class (Metakognitiv terapi)

Köpenhamn. Kursanordnare: MCT-institute i Manchester och Trondheim i samarbete med Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE