Compassionfokuserad terapi och dess kliniska tillämpning

12 oktober

Plats: Helsingborg. Kursanordnare: Psykiatripartners

Specialistutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng inom området klinisk psykologi. 
Välkommen till specialistutbildning för psykologer i Compassionfokuserad terapi (CFT). Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och som önskar få kunskaper i psykologisk behandling utifrån Paul Gilberts CFT för att kunna integrera modellen i klinisk verksamhet.

Läs mer här.
Sista anmälningsdag är den 12 september 2017.

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners