Positivt beteendestöd

14 mars

Plats: Stockholm

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i tillämpad beteendeanalys och dess
tillämpning. Utbildningen har ett riktat fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram
beteendeteinriktade interventioner och att genomföra dessa på ett verksamt sätt.

mar
19

19 mars

Prolonged exposure vid PTSD

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
21

21 mars

Unified Protocol för Barn och Ungdomar

Stockholm
mar
21

21 mars

Unified Protocol

Stockholm
mar
21

21 mars

Ledarskap för psykologer

Stockholm
mar
21

21 mars

Neurovetenskaper

Plats: Lund,  Kursanordnare: JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)