Neuropsykologisk fördjupning

25 april

Plats: Plats: Lund. Kursanordnare: JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)

Kursens syfte är att ge fördjupade och uppdaterade kunskaper om neuropsykologiska teorier och forskningsresultat rörande mentala funktioner som uppmärksamhet, minne och språk samt exekutiva, emotionella och personlighetsmässiga funktioner. Olika former av störningar av dessa funktioner berörs. Kursen har även som syfte att ge insikter om hjärnans normala utveckling samt om olika ärftliga och miljömässiga störningar vid dess anläggning och mognad. Syftet är också att ge neuropsykologiska insikter rörande det normala såväl som det sjukliga åldrandet. 

www.neuroutbildarna.se

maj
02

02 maj

EVIDENSBASERAT URVAL (EBU™) + TESTCERTIFIERING

Stockholm
maj
05

05 maj

Ego State Terapi, avancerad nivå. ESTI-certifierad.

Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos Västra
maj
08

08 maj

Specialistkurs i relationell psykoterapi

Göteborg, Kursanordnare: Laenk utbildning och psykoterapi i samarbete med LPI, Linnéstadens Psykoterapi Institut
maj
24

24 maj

Beteendemedicinsk beteendeanalys och behandling

Plats: Malmö. Kursanordnare: KBT-Psykologerna
jun
11

11 juni

Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A)