Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

14 mars

Plats: Göteborg

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår
hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra interpersonella relationer och
vårt medvetande. Och hur alla tre påverkar varandra. Fältet kombinerar bland annat
neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och
mindfulnessforskning. Varje moment under kursen kopplar till klinisk tillämpning och
användningsområde i samtal, utvecklingsprocesser, möten och behandling. Kursen har
en valbar tillkommande fördjupningsdag i tillämpning på parterapi.

mar
19

19 mars

Prolonged exposure vid PTSD

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
21

21 mars

Unified Protocol för Barn och Ungdomar

Stockholm
mar
21

21 mars

Unified Protocol

Stockholm
mar
21

21 mars

Ledarskap för psykologer

Stockholm
mar
21

21 mars

Neurovetenskaper

Plats: Lund,  Kursanordnare: JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)