Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

27 september

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren:
- Ha djupgående kunskaper om bedömning av neuropsykologiska avvikelser hos barn, vuxna och äldre med utvecklingsrelaterade och/eller förvärvade störningar, skador och sjukdomar.
- Tillämpa neuropsykologisk teori i att planera och genomföra en neuropsykologisk utredning i ett tvärprofessionellt sammanhang. Studenten ska kunna anpassa utredningsstrategin till barn, vuxna och äldre med misstänkta utvecklingsrelaterade och/eller förvärvade neuropsykologiska avvikelser.
- Kritiskt värdera och tillämpa teoretisk kunskap inom fältet i förståelsen av kliniska problem.

Kursen är reackrediterad som två av sex specialistkurser; som två fördjupningskurser inom neuropsykologi.

Läs mer här.

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners