Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

27 september

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren:
- Ha djupgående kunskaper om bedömning av neuropsykologiska avvikelser hos barn, vuxna och äldre med utvecklingsrelaterade och/eller förvärvade störningar, skador och sjukdomar.
- Tillämpa neuropsykologisk teori i att planera och genomföra en neuropsykologisk utredning i ett tvärprofessionellt sammanhang. Studenten ska kunna anpassa utredningsstrategin till barn, vuxna och äldre med misstänkta utvecklingsrelaterade och/eller förvärvade neuropsykologiska avvikelser.
- Kritiskt värdera och tillämpa teoretisk kunskap inom fältet i förståelsen av kliniska problem.

Kursen är reackrediterad som två av sex specialistkurser; som två fördjupningskurser inom neuropsykologi.

Läs mer här.

feb
26

26 februari

Psykologen som ledare

Göteborg
feb
28

28 februari

Hälsopsykologi

Stockholm, Kursanordnare WiseMind AB
mar
01

01 mars

1 Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Kursen är webbaserad
mar
01

01 mars

Psykologen som handledare. - Hantera svåra handledningssituationer med MI och ACT

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
05

05 mars

MCT Master-class (Metakognitiv terapi)

Köpenhamn. Kursanordnare: MCT-institute i Manchester och Trondheim i samarbete med Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE