Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

27 september

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren:
- Ha djupgående kunskaper om bedömning av neuropsykologiska avvikelser hos barn, vuxna och äldre med utvecklingsrelaterade och/eller förvärvade störningar, skador och sjukdomar.
- Tillämpa neuropsykologisk teori i att planera och genomföra en neuropsykologisk utredning i ett tvärprofessionellt sammanhang. Studenten ska kunna anpassa utredningsstrategin till barn, vuxna och äldre med misstänkta utvecklingsrelaterade och/eller förvärvade neuropsykologiska avvikelser.
- Kritiskt värdera och tillämpa teoretisk kunskap inom fältet i förståelsen av kliniska problem.

Kursen är reackrediterad som två av sex specialistkurser; som två fördjupningskurser inom neuropsykologi.

Läs mer här.

sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07