MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

26 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Klinisk vuxenpsykologi och Psykologisk behandling/Psykoterapi. Det kan innebära att kursen också kan tjäna som specialistkurs för en enskild STP-psykolog som går en annan specialitet. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka övriga kurser STP-psykologen har gått. Kursen riktar sig även till psykologer som inte går specialistutbildningen och som då kan välja att delta endast dag 1-2.

MMPI-2 är ett bredspektrumtest avsett att mäta ett antal centrala personlighetsmönster och emotionella störningar. Det anses vara världens mest använda personlighetstest och den empiriska forskningsbasen är mycket omfattande. Testet har sin huvudsakliga tillämpning inom klinisk psykologi/psykiatri men används även inom exempelvis somatisk hälso- och sjukvård och inom det arbetspsykologiska fältet. Testet innehåller 567 item/påstående fördelade på ett stort antal skalor och fångar in såväl stabila personlighetsdrag som symtom av mer akut/situationsbetingat slag.

Läs mer här.

maj
02

02 maj

EVIDENSBASERAT URVAL (EBU™) + TESTCERTIFIERING

Stockholm
maj
05

05 maj

Ego State Terapi, avancerad nivå. ESTI-certifierad.

Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos Västra
maj
08

08 maj

Specialistkurs i relationell psykoterapi

Göteborg, Kursanordnare: Laenk utbildning och psykoterapi i samarbete med LPI, Linnéstadens Psykoterapi Institut
maj
24

24 maj

Beteendemedicinsk beteendeanalys och behandling

Plats: Malmö. Kursanordnare: KBT-Psykologerna
jun
11

11 juni

Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A)