Klinisk forensisk psykologi

05 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

Att arbeta kliniskt inom området forensisk psykologi ställer stora krav på kunskap om hur samhället reglerar och organiserar verksamheter för lagöverträdare. Den forensiska psykologen ska också förstå hur dessa verksamheter leds, vilken roll psykologen själv har och hur hen kan bidra till förändring. Särskilt viktig är förmågan att hantera de dilemman som uppstår i mötet mellan individens rätt till integritet och vård och omsorg och samhällets krav på skydd och säkerhet.

Läs mer här.

sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07