Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

26 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra interpersonella relationer och vårt medvetande - och hur alla tre påverkar varandra. Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning.

Alla verksamma metoder i psykologisk behandling har neurobiologiska komponenter. Med kunskap om hur detta påverkar människan kan du förstärka det som redan är verksamt i din nuvarande metod - oavsett vilken metod du använder. Varje moment under kursen kopplar till klinisk tillämpning och användningsområden i samtal, utvecklingsprocesser, möten och behandling. Kursen har även en valbar tillkommande fördjupningsdag i tillämpning på parterapi.

Anmälan: Anmälningar tas emot löpande tills kursomgången är fulltecknad.

Läs mer här.

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners