Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling

18 september

Plats: Stockholms. Kursanordnare:Skandinaviens Akademi för Psykoterapi Utveckling, SAPU

HANDLEDARUTBILDNING I PSYKOTERAPI OCH PSYKOLOGISK BEHANDLING 

Kursanordnare: Skandinaviens Akademi för Psykoterapi Utveckling, SAPU

Tid: Denna utbildning pågår under tre terminer, från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 

Plats: SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm).Ett kurstillfälle äger rum på St Cathrines college i Oxford. 

Ackreditering: Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 breddkurs inom samtliga specialiteter.

Ansökan: Via vår hemsida senast den 31 augusti. www.sapu.se 

För vidare information: Se bifogad kursinformation och kursplan samt litteraturlista.

feb
26

26 februari

Psykologen som ledare

Göteborg
feb
28

28 februari

Hälsopsykologi

Stockholm, Kursanordnare WiseMind AB
mar
01

01 mars

1 Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Kursen är webbaserad
mar
01

01 mars

Psykologen som handledare. - Hantera svåra handledningssituationer med MI och ACT

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
05

05 mars

MCT Master-class (Metakognitiv terapi)

Köpenhamn. Kursanordnare: MCT-institute i Manchester och Trondheim i samarbete med Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE