Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling

18 september

Plats: Stockholms. Kursanordnare:Skandinaviens Akademi för Psykoterapi Utveckling, SAPU

HANDLEDARUTBILDNING I PSYKOTERAPI OCH PSYKOLOGISK BEHANDLING 

Kursanordnare: Skandinaviens Akademi för Psykoterapi Utveckling, SAPU

Tid: Denna utbildning pågår under tre terminer, från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 

Plats: SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm).Ett kurstillfälle äger rum på St Cathrines college i Oxford. 

Ackreditering: Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 breddkurs inom samtliga specialiteter.

Ansökan: Via vår hemsida senast den 31 augusti. www.sapu.se 

För vidare information: Se bifogad kursinformation och kursplan samt litteraturlista.

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners