Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling

18 september

Plats: Stockholms. Kursanordnare:Skandinaviens Akademi för Psykoterapi Utveckling, SAPU

HANDLEDARUTBILDNING I PSYKOTERAPI OCH PSYKOLOGISK BEHANDLING 

Kursanordnare: Skandinaviens Akademi för Psykoterapi Utveckling, SAPU

Tid: Denna utbildning pågår under tre terminer, från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 

Plats: SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm).Ett kurstillfälle äger rum på St Cathrines college i Oxford. 

Ackreditering: Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 breddkurs inom samtliga specialiteter.

Ansökan: Via vår hemsida senast den 31 augusti. www.sapu.se 

För vidare information: Se bifogad kursinformation och kursplan samt litteraturlista.

sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07