Fortsättningskurs i bilddiagnostik och kreativa psykoterapimetoder

07 oktober

Plats: Centralt i Uppsala

Kursen gäller fördjupning i personlighetsdiagnostik med hjälp av projektiv teckning där bild ingår som utvärderings- eller terapeutiskt verktyg. En god diagnostisk grund är viktig när man arbetar med psykoterapi. Terapi och diagnostik går in i varandra som hand i handske. Bilddiagnostik infördes i samband med att man hade svårigheter att förstå patienter som inte kunde känna igen sina egna känslor och därmed inte kunde prata om känslor. Det uppstod då behov av hjälpmedel för dessa patienter. Man upptäckte att om man lät dem teckna eller måla bilder fick de bättre kontakt med sina känslor.

sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07