Fortsättningskurs i bilddiagnostik och kreativa psykoterapimetoder

07 oktober

Plats: Centralt i Uppsala

Kursen gäller fördjupning i personlighetsdiagnostik med hjälp av projektiv teckning där bild ingår som utvärderings- eller terapeutiskt verktyg. En god diagnostisk grund är viktig när man arbetar med psykoterapi. Terapi och diagnostik går in i varandra som hand i handske. Bilddiagnostik infördes i samband med att man hade svårigheter att förstå patienter som inte kunde känna igen sina egna känslor och därmed inte kunde prata om känslor. Det uppstod då behov av hjälpmedel för dessa patienter. Man upptäckte att om man lät dem teckna eller måla bilder fick de bättre kontakt med sina känslor.

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners