Fortsättningskurs i bilddiagnostik och kreativa psykoterapimetoder

07 oktober

Plats: Centralt i Uppsala

Kursen gäller fördjupning i personlighetsdiagnostik med hjälp av projektiv teckning där bild ingår som utvärderings- eller terapeutiskt verktyg. En god diagnostisk grund är viktig när man arbetar med psykoterapi. Terapi och diagnostik går in i varandra som hand i handske. Bilddiagnostik infördes i samband med att man hade svårigheter att förstå patienter som inte kunde känna igen sina egna känslor och därmed inte kunde prata om känslor. Det uppstod då behov av hjälpmedel för dessa patienter. Man upptäckte att om man lät dem teckna eller måla bilder fick de bättre kontakt med sina känslor.

feb
26

26 februari

Psykologen som ledare

Göteborg
feb
28

28 februari

Hälsopsykologi

Stockholm, Kursanordnare WiseMind AB
mar
01

01 mars

1 Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Kursen är webbaserad
mar
01

01 mars

Psykologen som handledare. - Hantera svåra handledningssituationer med MI och ACT

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
05

05 mars

MCT Master-class (Metakognitiv terapi)

Köpenhamn. Kursanordnare: MCT-institute i Manchester och Trondheim i samarbete med Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE