Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

27 september

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

Föräldrar är en viktig resurs för att främja barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Psykologer inom BUP, skola, BVC, MVC, socialtjänst och andra vårdgivare, både offentliga och privata, kommer i kontakt med föräldrar som har behov av stöd i frågor och problem som de ställs inför i sitt föräldraskap. Kursens syfte är att få fördjupad kunskap om hur föräldrastöd kan utformas och hur stödet kan anpassas till familjers behov.

Kursen avser öka förståelsen för familjers olika livsvillkor och ge färdigheter hur man kan främja en positiv hälsoutveckling hos barn och unga via interventioner i familjen.  Kursen har ett barnvetenskapligt perspektiv och fokus läggs även på barns behov och på vikten av att barn kommer till tals. 

Läs mer och anmäl dig här

feb
26

26 februari

Psykologen som ledare

Göteborg
feb
28

28 februari

Hälsopsykologi

Stockholm, Kursanordnare WiseMind AB
mar
01

01 mars

1 Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Kursen är webbaserad
mar
01

01 mars

Psykologen som handledare. - Hantera svåra handledningssituationer med MI och ACT

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
05

05 mars

MCT Master-class (Metakognitiv terapi)

Köpenhamn. Kursanordnare: MCT-institute i Manchester och Trondheim i samarbete med Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE