Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

27 september

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

Föräldrar är en viktig resurs för att främja barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Psykologer inom BUP, skola, BVC, MVC, socialtjänst och andra vårdgivare, både offentliga och privata, kommer i kontakt med föräldrar som har behov av stöd i frågor och problem som de ställs inför i sitt föräldraskap. Kursens syfte är att få fördjupad kunskap om hur föräldrastöd kan utformas och hur stödet kan anpassas till familjers behov.

Kursen avser öka förståelsen för familjers olika livsvillkor och ge färdigheter hur man kan främja en positiv hälsoutveckling hos barn och unga via interventioner i familjen.  Kursen har ett barnvetenskapligt perspektiv och fokus läggs även på barns behov och på vikten av att barn kommer till tals. 

Läs mer och anmäl dig här

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners