Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

27 september

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

Föräldrar är en viktig resurs för att främja barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Psykologer inom BUP, skola, BVC, MVC, socialtjänst och andra vårdgivare, både offentliga och privata, kommer i kontakt med föräldrar som har behov av stöd i frågor och problem som de ställs inför i sitt föräldraskap. Kursens syfte är att få fördjupad kunskap om hur föräldrastöd kan utformas och hur stödet kan anpassas till familjers behov.

Kursen avser öka förståelsen för familjers olika livsvillkor och ge färdigheter hur man kan främja en positiv hälsoutveckling hos barn och unga via interventioner i familjen.  Kursen har ett barnvetenskapligt perspektiv och fokus läggs även på barns behov och på vikten av att barn kommer till tals. 

Läs mer och anmäl dig här

sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07