Compassionfokuserad terapi (CFT)

14 september

Plats: Stockholm Kursanordnare: Compassionfocus Sweden AB

Innehållsbeskrivning och syfte
CFT är en integrativ behandlingsmetod som baseras på teori och forskning från bland annat inlärningsteori, evolutionsteori, affektteori, hjärnforskning och buddhistisk meditationsteknik. I CFT arbetar man med att utveckla och förstärka fysiologiska system relaterade till trygghet,lugn och samhörighet. Detta för att skapa förutsättningar för människor att klara av att möta obehag och svårigheter. I terapin arbetar man bland annat med att aktivera hjärnans trygghetssystem genom emotionella, kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska tekniker.

Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som har mycket självkritik och skam. CFT passar för klienter med en otrygg anknytning, klienter som har en negativ självbild, är självkritiska, upplever skam och/eller har höga krav på sig själva.

Läs mer här

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners