Compassionfokuserad Terapi i teori och praktik

12 oktober

Plats: Malmö samt på distans. Kursanordnare: CFT-Institutet

CFT-institutet inbjuder till en 1-åriga utbildning i Compassionfokuserad terapi. Kursen bygger på den Masterkurs som ges vid Derby Universitet under ledning av Paul Gilbert.

Utbildningen har ett upplevelsebaserat fokus och kontinuerlig handledning ingår som en del av utbildningen. Kursen ges i Malmö men är utformad delvis på distans för att möjliggöra deltagande även för psykologer från andra orter.

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en relativt ny behandlingsmetod som har fått allt större utrymme och erkännande som en transdiagnostisk metod. Terapiformen lämpar sig såväl för lättare problematik som komplexa och långvariga tillstånd. Terapin vilar mot en integrativ bas av forskning från en rad olika områden (ex. affektteori, neuropsykologi, inlärningsteori, anknytningsteori, buddhistisk filosofi). Detta gör att utbildningen lämpar sig för psykologer med olika bakgrunder. 

Institutet arrangerar denna utbildning för 4 året i rad och kursen är nu reackrediterad som specialistkurs för psykologer. Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Klinisk vuxenpsykologi och Psykologisk behandling/Psykoterapi. Det kan innebära att kursen också kan tjäna som specialistkurs för en enskild STP-psykolog som går en annan specialitet. 

Läs mer här.

Anmälan: cftinstitutet.se/kurser/professionsutbildning/specialistkurs.html

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners