Compassionfokuserad Terapi i teori och praktik

12 oktober

Plats: Malmö samt på distans. Kursanordnare: CFT-Institutet

CFT-institutet inbjuder till en 1-åriga utbildning i Compassionfokuserad terapi. Kursen bygger på den Masterkurs som ges vid Derby Universitet under ledning av Paul Gilbert.

Utbildningen har ett upplevelsebaserat fokus och kontinuerlig handledning ingår som en del av utbildningen. Kursen ges i Malmö men är utformad delvis på distans för att möjliggöra deltagande även för psykologer från andra orter.

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en relativt ny behandlingsmetod som har fått allt större utrymme och erkännande som en transdiagnostisk metod. Terapiformen lämpar sig såväl för lättare problematik som komplexa och långvariga tillstånd. Terapin vilar mot en integrativ bas av forskning från en rad olika områden (ex. affektteori, neuropsykologi, inlärningsteori, anknytningsteori, buddhistisk filosofi). Detta gör att utbildningen lämpar sig för psykologer med olika bakgrunder. 

Institutet arrangerar denna utbildning för 4 året i rad och kursen är nu reackrediterad som specialistkurs för psykologer. Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Klinisk vuxenpsykologi och Psykologisk behandling/Psykoterapi. Det kan innebära att kursen också kan tjäna som specialistkurs för en enskild STP-psykolog som går en annan specialitet. 

Läs mer här.

Anmälan: cftinstitutet.se/kurser/professionsutbildning/specialistkurs.html

sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07