Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

23 januari

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

Specialistkurs 1 (kurs A och B)

Kurs A

Kurs A innehåller en genomgång av arbetssättet inom BAOU och centrala beteendeanalytiskabegrepp tränas att användas i organisatoriska sammanhang. Syftet är att kursdeltagaren efterkursen skall ha kännedom om grunderna i BAOU och i beteendeanalytiska begrepp menockså ha fått viss övning i att använda metoder inom BAOU.

Kurs B

Kurs B fokuserar på förändringsprocessen fyra faser, betydelsen och metodiken för attprioritera och precisera beteenden som driver resultat samt mätmetodik. Därutöver översiktöver ledarskap baserat på BAOU och konkreta övningar i hur ledare och nyckelpersoner kantränas i kommunikation av feedback och konflikthantering.

Specialistkurs 2 (kurs C och D)

Kurs C

Kurs C konkretiserar innehållet från kurs A och kurs B ytterligare. Kursen innehåller tillstörsta delen praktiska övningar baserade på hur konsulter kan arbeta för att förbättraorganisationer och skapa förutsättningar för goda resultat. Viktiga processer förverksamhetsutveckling, chefscoaching, ledningsgruppsutveckling ligger till grund för depraktiska övningarna. Ett viktigt mål med kursen är att arbeta fram en egen manual för sittarbete med BAOU.

Kurs D

Kurs D är den avslutande kursen som innebär att deltagaren genomför egna uppdrag baseradepå BAOU med stöd av handledning. Uppdragen skall genomföras inom områdenverksamhetsutveckling, chefscoaching, ledningsgruppsutveckling eller konflikthantering.Omfattningen specificeras vid kursstarten tillsammans med kursledaren och handledaren.Vanligen genomförs tre uppdrag men färre kan vara möjligt beroende på omfattningen ochkonsultens roll i de aktuella uppdragen. Kursdagarna innehåller dels fördjupningar av vissaområden som tidigare gåtts igenom på kurs A, B och C, erfarenhetsutbyte mellan deltagaresamt presentation av genomförda uppdrag.

Läs mer och anmäl dig här

apr
06

06 april

Hypnos och imaginativa metoder

Göteborg
apr
09

09 april

Avancerad klinisk färdighetsträning

Uppsala. Kursanordnare: KBT-Psykologerna
apr
11

11 april

Personlighet och personlighetsstörningar

Stockholm. Kursgivare: WiseMind AB
apr
12

12 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
apr
14

14 april

Miljööverkänslighet. Psykologisk bedömning och behandling, 7.5 poäng.

Uppsala. Kursanordnare: Roma Runeson Broberg