Behandling och bedömning av tvångsproblem

18 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare: MindMeet AB

Syfte med kursen

  • Kursen riktar sig till kliniska psykologer som vill fördjupa kunskaper inom fältet för mer komplexa och svårare tvångsrelaterade problem. Kursens tydliga profil är att stödja verksamheter att bättre hjälpa och behandla patient med tvångsproblem. Kursen har en specialiserad inriktning med bredd och djup kunskapsnivå vad det gäller bedömning, diagnostisering och behandling. Kursen vilar på en grund av kognitiv beteendeterapi och vetenskaplighet.
  • Psykologen skall inte bara kunna behandla utan också etablera behandlingsprogram, utbilda och handleda annan personal angående patienter med tvångsproblematik.
  • Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska övningar kring behandling. Vi övar olika moment i behandlingen som psykoedukation, exponering och responsprevention. Vi berör också hur anhöriga kan delta i behandlingsarbetet samt vidmakthållandeprogram.
  • De tvångsrelaterade problem som berörs under kursen är OCD, hoarding disorder, trichotillomani, BDD samt tvång och neuropsykiatri. Kursen innefattar också aktuell forskning inom de olika områdena.

Läs mer här.

sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07