Behandling och bedömning av tvångsproblem

18 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare: MindMeet AB

Syfte med kursen

  • Kursen riktar sig till kliniska psykologer som vill fördjupa kunskaper inom fältet för mer komplexa och svårare tvångsrelaterade problem. Kursens tydliga profil är att stödja verksamheter att bättre hjälpa och behandla patient med tvångsproblem. Kursen har en specialiserad inriktning med bredd och djup kunskapsnivå vad det gäller bedömning, diagnostisering och behandling. Kursen vilar på en grund av kognitiv beteendeterapi och vetenskaplighet.
  • Psykologen skall inte bara kunna behandla utan också etablera behandlingsprogram, utbilda och handleda annan personal angående patienter med tvångsproblematik.
  • Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska övningar kring behandling. Vi övar olika moment i behandlingen som psykoedukation, exponering och responsprevention. Vi berör också hur anhöriga kan delta i behandlingsarbetet samt vidmakthållandeprogram.
  • De tvångsrelaterade problem som berörs under kursen är OCD, hoarding disorder, trichotillomani, BDD samt tvång och neuropsykiatri. Kursen innefattar också aktuell forskning inom de olika områdena.

Läs mer här.

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners