Behandling och bedömning av tvångsproblem

18 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare: MindMeet AB

Syfte med kursen

  • Kursen riktar sig till kliniska psykologer som vill fördjupa kunskaper inom fältet för mer komplexa och svårare tvångsrelaterade problem. Kursens tydliga profil är att stödja verksamheter att bättre hjälpa och behandla patient med tvångsproblem. Kursen har en specialiserad inriktning med bredd och djup kunskapsnivå vad det gäller bedömning, diagnostisering och behandling. Kursen vilar på en grund av kognitiv beteendeterapi och vetenskaplighet.
  • Psykologen skall inte bara kunna behandla utan också etablera behandlingsprogram, utbilda och handleda annan personal angående patienter med tvångsproblematik.
  • Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska övningar kring behandling. Vi övar olika moment i behandlingen som psykoedukation, exponering och responsprevention. Vi berör också hur anhöriga kan delta i behandlingsarbetet samt vidmakthållandeprogram.
  • De tvångsrelaterade problem som berörs under kursen är OCD, hoarding disorder, trichotillomani, BDD samt tvång och neuropsykiatri. Kursen innefattar också aktuell forskning inom de olika områdena.

Läs mer här.

feb
26

26 februari

Psykologen som ledare

Göteborg
feb
28

28 februari

Hälsopsykologi

Stockholm, Kursanordnare WiseMind AB
mar
01

01 mars

1 Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Kursen är webbaserad
mar
01

01 mars

Psykologen som handledare. - Hantera svåra handledningssituationer med MI och ACT

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
mar
05

05 mars

MCT Master-class (Metakognitiv terapi)

Köpenhamn. Kursanordnare: MCT-institute i Manchester och Trondheim i samarbete med Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE