Specialistkurser Katalog

Du kan förfina visningen genom att välja inriktning eller ort i fältet nedan och klicka på Visa


Du kan välja mellan Klinisk, Pedagogisk och Arbets och organisation.

Du kan också välja utifrån vilken ort du vill gå, eller om du vill gå en nätbaserad kurs

Här kan Du också söka med fritext efter en kurs

Visa
sep
27

27 september

Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

sep
27

27 september

Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

okt
05

05 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet

okt
05

05 oktober

MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

okt
07
okt
09

09 oktober

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB (SAPU)

okt
09

09 oktober

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Cognitive Neuroscience Sweden AB (CNS AB)

okt
12

12 oktober

Compassionfokuserad terapi och dess kliniska tillämpning

Plats: Helsingborg. Kursanordnare: Psykiatripartners

okt
12

12 oktober

Interpersonell Psykoterapi, IPT Nivå A

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi AB

okt
12

12 oktober

ACT i teori och praktisk tillämpning

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Svenska Psykologiinstitutet

okt
12

12 oktober

Compassionfokuserad Terapi i teori och praktik

Plats: Malmö samt på distans. Kursanordnare: CFT-Institutet

okt
16

16 oktober

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Malmö. Kursanordnare: Psykologpartners

okt
18

18 oktober

Facilitering och processtöd

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologisk Facilitering

okt
26

26 oktober

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera

nov
09

09 november

Handledning i sjukvården

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska sjukhuset, Medicinsk psykologi

nov
20

20 november

NPF-dagarna

Plats: Stockholm. Karolinska Institutet, KIND

nov
23

23 november

Krishantering i arbetslivet

Plats: Stockholm. Kursanordnare: BrolinWestrell AB

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.