Specialistkurser Katalog

Du kan förfina visningen genom att välja inriktning eller ort i fältet nedan och klicka på Visa


Du kan välja mellan Klinisk, Pedagogisk och Arbets och organisation.

Du kan också välja utifrån vilken ort du vill gå, eller om du vill gå en nätbaserad kurs

Här kan Du också söka med fritext efter en kurs

Visa
nov
23

23 november

Krishantering i arbetslivet

Plats: Stockholm. Kursanordnare: BrolinWestrell AB

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
25

25 januari

Parterapi – Integrative Behavior Couple Therapy (IBCT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
05

05 februari

Handledning utifrån beteendeanalys

Plats: Stockholm Kursanordnare: Psykologpartners

feb
05

05 februari

Psykologen som förändringsledare – från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Plats: Stockholm alt. Uppsala. Kursanordnare: Operantor AB

feb
10

10 februari

Ego State Terapi, avancerad nivå. ESTI-certifierad.

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos Västra

feb
13

13 februari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 2

Plats: Stockholm. Kursgivare: WiseMind AB

feb
14

14 februari

Klinisk neuropsykologi, teori och metodik, 15 högskolepoäng

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Stockholms Universitet

feb
28

28 februari

Hälsopsykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

mar
01

01 mars

Psykologen som handledare. - Hantera svåra handledningssituationer med MI och ACT

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

mar
05

05 mars

MCT Master-class (Metakognitiv terapi)

Plats: Köpenhamn. Kursanordnare: MCT-institute i Manchester och Trondheim i samarbete med Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE

mar
12

12 mars

Barn och trauma

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet och Ericastiftelsen

mar
19

19 mars

Prolonged exposure vid PTSD

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

mar
21

21 mars

Neurovetenskaper

Plats: Lund. Kursanordnare: JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)

apr
09

09 april

Avancerad klinisk färdighetsträning

Plats: Uppsala. Kursanordnare: KBT-Psykologerna

apr
11

11 april

Personlighet och personlighetsstörningar

Plats: Stockholm. Kursgivare: WiseMind AB

apr
12

12 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.