Här kan du söka med fritext efter kurser.
Skriv in ett eller flera sökord med en* efter sökordet, t ex psykologi* så tar sökmotern med alla ändelser av orden.
OBS Klicka också i "Inludera dokument i sökningen".

Inkludera dokument i sökningen
Visa