Instruktioner till kursarrangörer

Om du har eller planerar att arrangera en kurs som du tror kan passa in i specialistutbildningen för psykologer är du mer än välkommen att söka om att få kursen ackrediterad/godkänd som specialistkurs.

Specialistkansliet gör en granskning av kvalitén på kursen och ser om dess syfte och innehåll kan passa in i specialistutbildningen. Vi gör en bedömning om kursens innehåll är ger relevant kunskapsfördjupning inom en eller flera specialistinriktningar. Vi granskar upplägget på kursen och bedömer om den uppfyller de formella kriterierna för en specialistkurs.

Processen att få en kurs ackrediterad/godkänd som en specialistkurs går till så här:

 1. Läs Krav och riktlinjer för godkänd specialistkurs 
 2. Skriv en kursplan som uppfyller kriterierna
 3. Fyll i avsedd blankett för ackrediteringsansökan
 4. Maila kursplan och ansökningsblankett till ackreditering@psykologforbundet.se
 5. Skriv i mailets ämnesrad: Ansökan om ackreditering av kurs: "Titel..."
 6. Inom ca två månader får du återkoppling via mail på din ansökan (Återkopplingen kan vara avslag, komplettering eller godkännande)
 7. Vid komplettering beskrivs vad du behöver komplettera i ditt kursupplägg och kursbeskrivning
 8. Sänd in en förnyad kursbeskrivning där hänsyn till återkoppling vidtagits – vänligen skriv
  i ämnesraden: komplettering + titel + kursnummer.
 9. När din kurs blivit godkänd skickar du kursprospekt, litteraturlista och ackrediteringsbeslutet till
  ackreditering@psykologforbundet.se (även här är det viktigt att hänvisa till kursens ärendenummer)
  Ange också i mailet;
  - Vilken specialitet kursen är ackrediterad inom
  - Sista ansökningsdag
  - Kursstart
 10. Därefter publiceras kursen i kurskatalogen på specialistutbildningens hemsida.

Kontakt vid frågor

Specialistkansliet
Tel: 08 567 06 409
E-post:
ackreditering
@psykologforbundet.se