Psykologtidningen nr 8 2016-11-01

Ulrika Sharifi
Strategin för specialisttjänsterna

Det har väl knappast gått någon förbi att vi snart håller kongress i vårt förbund. För oss i förbundsstyrelsen - och naturligtvis även för vårt kansli - har det varit kongressår ända sedan oktober 2015.