Psykologtidningen nr 6 2016-08-23

Ulrika Edwinson, förbundsdirektör:
”Mycket på gång inom Psykologförbundet!”

Inledningsvis vill jag rikta ett stort och varmt TACK till Carin Waldenström, som vid månadsskiftet augusti/september slutar som chefredaktör för Psykologtidningen efter många års arbete för tidningen i olika roller. Under Carins år som chefredaktör har tidningen utvecklats på många sätt, och när Carin nu väljer att ägna mer tid åt eget skrivande önskar jag och alla på förbundet henne stort lycka till!