2017-03-16

Anders Wahlberg
Psykologen som ledare

Under Sveriges Psykologförbunds kongress i november framkom tydligt att frågan om löner och villkor för psykologer skulle vara högprioriterat. Det finns många strategier för att öka lönerna och fler arbetas nu fram i det nya villkorspolitiska programmet som ska vara klart under våren.