Psykologtidningen nr 9-10 2016-12-07

Anders Wahlberg:
Kongressen gav en ny push

Vad är det som kan få över hundra psykologer och psykologstuderande att träffas fredag eftermiddag till söndag eftermiddag på en konferensanläggning utanför Stockholm när man i stället kunde ha vilat eller umgås med familj och vänner?
Svaret på frågan är enkel. Det handlar om ett brinnande engagemang för psykologer och deras villkor, psykologin som vetenskap, psykologens profession och utvecklingen av Sveriges Psykologförbund.