Psykologtidningen nr 7 2016-10-04

Anders Wahlberg
"Det blåser helt klart medvind för psykologin"

I mitten av november äger Sveriges Psykologförbunds kongress rum. På Djurönäsets konferensanläggning kommer över hundra psykologer att samlas för att följa upp arbetet som skett de senaste tre åren och fatta beslut för de kommande tre. Det kommer att vara en kreativ helg med många spännande frågor som ska bidra till framgång för dig som medlem.