2016-09-14

”Viktigt att psykologer deltar i Pride”

AKTUELLT. I helgen avslutades Värmland Pride, efter en veckas fullmatat program, traditionsenligt med en parad där även Värmlands psykologförening deltog.
– Vi var fem psykologer som gick; något färre än förra året. Från studenterna kom tyvärr ingen i år, säger Kajsa Knape, psykolog inom öppenvårdspsykiatrin i Karlstad och sekreterare i Värmlands psykologförening.

Fr v: Kajsa Knape, Vanessa Persson, Ulrika Sharifi och Anna Egardsson (vårdadministratör på Psykologenheten).
FOTO: Maria Marinopulou 

Under Värmlands Psykologförenings paroll i Pride-paraden i Karlstad gick psykologer och deras anhöriga. En var Ulrika Sharifi, 2:e vice ordförande i Psykologförbundet, Kajsa Knape, sekreterare i Värmlands psykologförening, en annan. För dem är psykologers deltagande i Pride en självklarhet.

– Det är viktigt att vi psykologer deltar i Pride. Det behöver synlig- och tydliggöras att alla människor har rätt att fritt få uttrycka sin identitet och sexualitet. Även om vi har kommit en bra bit på väg så finns det fortfarande fördomar och hat mot de som inte håller sig till normen. Vi psykologer vet ju att den utsattheten kan påverka en människas psykiska hälsa i negativ riktning, säger Kajsa Knape och fortsätter:

– Vi var fem psykologer från förbundet som deltog i Pride-paraden. Det var en minskning jämfört med förra året, men några hade barn, barnbarn och arbetskamrater med sig, så vi blev ändå ett gäng. Från studenterna kom det tyvärr inte någon i år.

Reaktionerna på psykologernas deltagande bemöttes av nyfikenhet.

– Hela Pride genomsyrades av en positiv stämning. Det handlar ju om att föredra kärlek framför hat! Det kom också fram personer som var nyfikna på vad det var för slags psykologi vi höll på med och varför vi gick med i paraden, säger Kajsa Knape.

Värmland Pride pågick i Karlstad mellan 5-10 september 2016.