2016-09-21

Sämre bilkörning vid telefonering

FORSKNING. Bara ett av människans sinnen är på topp åt gången och är vi exempelvis upptagna med att använda synen så dämpar hjärnan hörselintrycken för att synsinnet ska fungera optimalt. Det visar en studie av bland andra Jerker Rönnberg, professor i psykologi med inriktning mot handikappvetenskap vid Linköpings universitet.

Foto: iStock photos

Forskarna vid Linköpings universitet ville veta vad som händer i hjärnan när vi är upptagna med en visuell uppgift, vilket är fallet vid exempelvis bilkörning, och hur koncentrationen för den visuella uppgiften påverkas av bakgrundsljud. Ett sådant bakgrundsljud kan vara ett telefonsamtal under bilkörningen.

I studien ingick 32 studenter vid Linköpings universitet, 18 kvinnor och 14 män med en medelålder på cirka 25 år, och som samtliga uppfyllde vissa krav så som normal hörsel, inga neurologiska sjukdomar etc. Experimenten hade tre upplägg: ett utan visuella uppgifter men med aktivt lyssnande på ett ljud, ett med lätta visuella uppgifter i kombination med ljud och slutligen ett med svåra visuella uppgifter i kombination med ljud. Deltagarna uppmanades att ignorera ljudet då det genomförde de visuella uppgifterna. Under försöken avbildades hjärnan med fMRI-kamera, och arbetsminnets funktion hos deltagarna testades även med hjälp av bokstäver som studenterna skulle minnas.

Resultatet visade att när deltagarna utsattes enbart för ljud aktiverades hjärnaktiviteten i hörselbarken utan ansträngning. Men då hjärnan ställdes inför en visuell uppgift minskade nervernas svar i hörselbarken och hörseln försämrades. Då svårighetsgraden i arbetsuppgiften ökade så dämpades nervernas svar på ljud ytterligare. En hög kognitiv belastning i en visuell uppgift tryckte ner hörselintryck både i hjärnbarken och i de delar av hjärnan som bearbetar information som inte har något med uppgiften att göra.

Studien Concentration: The neural underpinnings of how cognitive load shields against distraction är publicerad i tidskriften Frontiers in Human Neuroscience (2016)