Psykologtidningen nr 7 2016-10-06

"Psykologer bör bevaka utvecklingen av en kommission av norsk modell"

AKTUELLT. 5 frågor till Jens Gisselgård, verksam som psykolog och sakkunnig inom norsk rättspsykiatri, som ser flera fördelar med det norska systemet – inte minst efterfrågan på psykologisk kunskap.

1) Sverige har ett statligt rättsmedicinalt verk med enheter där lag med läkare som ytterst ansvariga genomför psykologiska bedömningar av misstänkta gärningsmän.

Jens Gisselgård

Hur ser samarbetet ut inom norsk rättspsykiatri?

– I Norge har man ett system där domstolen i varje enskilt fall utser två sakkunniga som – oberoende av varandra – utför uppdraget. Utredning av psykossjukdomar och andra allvarliga psykiska sjukdomar är alltid centrala frågeställningar och självklara kunskapsområden för de sakkunniga, oavsett om de är psykiatrer eller psykologer.

– Psykologer har särskild kompetens när det gäller begåvningsutredningar eller neuropsykologiska undersökningar. Psykiatrer har å andra sidan mer kunskap om effekter av farmakologisk behandling och somatik. Min erfarenhet är att kompetensen till största delen är överlappande när psykiater och psykolog samarbetar i rättspsykiatriska utredningar.

Läs hela artikeln som Pdf.