2016-09-29

”Psykologer älskar kunskap”

AKTUELLT. Under två fullmatade decemberdagar arrangerar Psykologiska institutionen på Umeå universitet ”Mötesplats Psykologi”. Ett kunskapsutbyte mellan psykologer verksamma inom kommun och landsting och psykologstudenter, personal och forskare vid institutionen, men även med fackliga företrädare.
– Intresset för dagarna är stort, säger Per Höglund, psykolog och forskare vid Psykologiska institutionen, samt projektledare för arrangemanget.

Per Höglund

– Det är jätteroligt att intresset är så stort. Jag tror att det beror på att psykologer älskar kunskap, det är något av psykologers varumärke. Vi kommer bjuda på föreläsningar av många inbjudna psykologer med lång erfarenhet, workshops, miniseminarier och posters från studenter och forskare.

Första dagen, 14 december, har temat ”Psykologiskt arbete med vuxna med fokus på ångestproblematik”. Huvudtalare är Blake Stobie, psykolog, specialiserad inom KBT och ångestbehandling främst OCD-problematik, verksam vid på King´s College i London.

Andra föreläsningsdagen, 15 december, har temat: ”Ohälsa kring barn och ungdomar med fokus på ångestproblematik”. Huvudtalare är Malin Gren Landell, psykolog, psykoterapeut och verksam som forsknings- och utvecklingsledare vid Bup i Linköping.

På plats kommer även den lokala psykologföreningen och Psykologförbundet centralt att medverka. Per Höglund hoppas att arrangemanget kan återkomma vartannat år. Det är i alla fall planen, säger han.

– Vi vill avsluta dagarna med en paneldebatt med företrädare från kommun, landsting, universitetet och Psykologförbundet för att bland annat diskutera frågan: Hur ska kunskapsutbytet i regionen se ut mellan kommun, landsting, forskning och studerande? Vi på Umeå universitet vill gärna vara basen för denna utveckling, säger Per Höglund.

För mer info: www.psy.umu.se/samverkan/motesplats-psykologi-2016/