2016-09-24

Psykolog Anna Bennich Karlstedt:
”Jag vill slå hål på myter kring skilsmässan”

BOKMÄSSAN 2016. För många är en skilsmässa den största kris de kommer att uppleva. Men varför är den så traumatisk och hur går man vidare? Psykolog Anna Bennich Karlstedt, som under lördagen samtalar på Psykologiscenen om relationer och separationer, kommer nu med boken Vägen genom skilsmässan.
– Det har inte funnits någon bok som tar ett samlat grepp över de frågor som uppstår vid en skilsmässa, en bok att hänvisa till för den som bättre vill förstå varför man känner som man gör, säger Anna Bennich Karlstedt.

Anna Bennich Karlstedt

När relationsexperten Anna Bennich Karlstedt, som är en återkommande gäst i tevesoffor och radiostudior för att ge expertråd i relationsfrågor, själv gick igenom en skilsmässa väcktes en rad oanade känslor och funderingar. Varför dessa upplevelser av skam och misslyckande? Och vad händer med trovärdigheten i rollen som relationsexpert? Det var bland annat dessa egna erfarenheter, tillsammans med hennes erfarenhet att som psykolog arbete med par som genomgår svårigheter i sina relationer, som ledde fram till att hon skrev boken Vägen genom skilsmässan – att hantera en förlorad kärleksrelation (Natur & Kultur, 2016).

– Jag tyckte det var spännande att fundera över begreppet ”misslyckande” och känslan av skam i samband med skilsmässor. Det är känslor som grundar sig i samhällets normer som säger att vi helst bör leva med en och samma person under hela livet. När par firar guldbröllop säger alla grattis, fast det i många fall egentligen är beklagansvärt att ett par fortsätter att leva tillsammans om relationen saknar kärlek och värme, säger Anna Bennich Karlstedt, och fortsätter:

– Jag vill med boken även slå hål på en massa myter som finns i förhållande till skilsmässor. Så som att vi skulle ge upp allt för lätt, att vi tar för lättvindigt på relationer. Hur vet vi det? Utifrån vilken måttstock då? Vi måste i högre utsträckning normalisera skilsmässan och minska dömandet kring den.

Förutom egna privata erfarenheter och de som hon fått i sin profession bygger boken också på vetenskaplig forskning på områden som i högsta grad kan bli plågsamt närvarande vid en skilsmässa, som stress, hur vi reagerar vid kriser och konflikter, om self-compassion, hur barn kan reagera och vad som anses skadligt respektive bra för barnen efter en skilsmässa.

– Det finns ju ganska mycket forskning inom områden som på olika sätt kan bli relevanta vid en skilsmässa. Jag har försökt samla en del av den på ett ställe, använda den för att skapa en förståelse för varför vi kan reagera så starkt som vi ofta gör och hur man kan hjälpa sig ta sig igenom det. Tidigare har jag bara kunnat hänvisa till böcker eller artiklar som antingen behandlar stress, krisreaktioner, hur barn reagerar, vad det innebär att drabbas av förluster och så vidare.

– Med boken vänder jag mig i första hand till par som genomgår en skilsmässa, men jag hoppas även kolleger som arbetar med par och relationsfrågor ska ha nytta av den som något att hänvisa till, säger Anna Bennich Karlstedt.