2016-09-15

Naturfilm ledde till mindre fängelsevåld

FORSKNING. Naturfilmer på video kan leda till en sänkt aggressionsnivå och färre våldshändelser bland fängelsedömda. Det visar en studie på ett högsäkerhetsfängelse i USA och som presenterades under American Psychological Association´s konvent i Denver i augusti.

Foto: iStock photos

Filmer med bland annat hav, skogar, floder eller undervattensliv minskade nivån av upplevda negativa känslor som ångest, aggression och irritabilitet jämfört med en kontrollgrupp, och antalet våldsamma överträdelser minskade drastiskt bland de fångar som fått se på naturfilm.

Studien genomfördes vid kriminalvårdsanstalten Snake River i Oregon. I ett cellblock som inrymde 48 intagna fick hälften se naturfilmer tre till fyra gånger per vecka under ett år, hälften fick inte den möjligheten.

Intervjuer och skriftliga utvärderingar visade att de minskade nivåerna av upplevda negativa känslor kvarstod under flera timmar efter filmvisningen, och fängelsepersonalen rapporterade även färre våldsamma incidenser. De fångar som fått se naturfilmer begick 26 procent färre våldsamma överträdelser jämfört med kontrollgruppen, vilket motsvarar 13 färre händelser per år i det cellblocket.

Patricia H. Hasbach, doktor i psykologi, psykoterapeut och den som ansvarat för studien, uppger i en kommentar att direkt kontakt med naturen förvisso är det mest effektiva för vårt fysiska och psykiska välbefinnande, men att även indirekt exponering kan ge en tillfällig lindring från psykisk stress i vardagen. Hon anser att resultaten kan tjäna som modell för andra anstalter för att begränsa våldet och andra negativa beteenden bland de intagna. Titeln på studien är Nature Imagery in Prisons Project: The Impact on Staff and Inmates in Solitary Confinement.