2016-09-26

Forskare ger tips på hur nätmobbning kan stävjas

BOKMÄSSAN 2016. Minst ett av tio skolbarn är utsatt för nätmobbning. Psykologiforskaren Sofia Berne och psykologiprofessorn Ann Frisén vill med den nya boken Nätmobbning – Handbok för skolan, ge konkreta tips för att upptäcka, förebygga och åtgärda nätmobbning.
– Vi vill hjälpa skolan att skapa en struktur för hur man kan arbeta med det här problemet, säger Sofia Berne, som under söndagen talade om nätmobbning på Psykologiscenen tillsammans med Ann Frisén.

Ann Frisén och Sofia Berne

Skolan har ett ansvar att utreda och åtgärda mobbningsproblematik på och utanför nätet. Problemet är omfattande visar studier av Sofia Berne och Ann Frisén, båda verksamma vid Göteborgs universitet. Andelen som utsätts för nätmobbning är omkring 16 procent blandelever i årskurs 4, bland sjätteklassarna är motsvarande andel 8 procent och i årskurs 9 är andelen 9 procent.

Det finns en ganska omfattande forskning på området, berättar Sofia Berne. Boken Nätmobbning – Handbok för skolan (Natur & Kultur, 2016) bygger till stor del på det forskningen visat, både svensk och internationell. Men det viktigaste syftet med boken är att bli ett verktyg för skolpersonal i arbetet mot nätmobbning.

– Tonvikten ligger på åldrarna sju till femton år. I boken går vi igenom olika interventioner för att förebygga nätmobbning, till exempel hur man ökar självtilliten och medvetenheten om nätmobbning hos barn, hur man skapar öppna kommunikationskanaler mellan barn och vuxna, vett och etikett på nätet, säger Sofia Berne, och fortsätter:

– Vi ger också förslag på hur skolan och dess medarbetare kan upptäcka och åtgärda nätmobbning.

Nätmobbning – Handbok för skolan vänder sig i första hand till skolpersonal, men är enligt författarna även mycket användbar för föräldrar och andra som på olika sätt vill veta mer om nätmobbning.